(+30) 698 335 5810 - 694 636 4063 info@e4you.gr

ΠΛΗ

Διάρκεια Σπουδών: Για την απόκτηση του πτυχίου, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση 12 ΘΕ και της Εργαστηριακής ΘΕ δύο κύκλων. Ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τα 4 έτη.

Εργασίες: Εκπόνηση από 4 έως 6 γραπτές εργασίες (ανάλογα της θεματικής ενότητας) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών αυτών,  συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%.

Εμβόλιμη (ενδιάμεση) εξέταση: Στα μαθήματα εκείνα που εξετάζονται τον μήνα Ιανουάριο, η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική. Εφόσον ο φοιτητής έχει γράψει τουλάχιστον 5 μπορεί να καθορίσει με δήλωσή του αν θα κρατήσει ή όχι τον βαθμό. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποδεχθεί τον βαθμό αυτό, τότε αυτός θα βαρύνει κατά 40% τον βαθμό της τελικής εξέτασης.

Τελικές γραπτές εξετάσεις: Οι εξετάσεις διεξάγονται σε αίθουσες που καθορίζει το ΕΑΠ σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια κάθε Ιούνιο. Αν ο φοιτητής δεν γράψει τουλάχιστον 5, τότε επανεξετάζεται εντός 20 – 25 ημερών (Ιούλιος). Ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

1. Παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω δικής μας πλατφόρμας (Είσοδος ΜΟΝΟ με κατάλληλα διαπιστευτήρια username – password).

Το μάθημα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών* και επαναλαμβάνεται μία (1) φορά την εβδομάδα.

Το τμήμα αποτελείται από 3 μαθητές (κατ΄ ελάχιστον) έως και 6 φοιτητές (κατά μέγιστον).

Μετά το πέρας κάθε μαθήματος, ο φοιτητής παραλαμβάνει μέσω της πλατφόρμας το μάθημα βιντεοσκοπημένο (συμπεριλαμβάνονται λυμένες ασκήσεις με τα σχετικά τους βίντεο), ένα φυλλάδιο όπου περιέχει την απαιτούμενη εξεταστέα ύλη και η επίλυση της εκάστοτε εργασίας του μαθήματος.

 

2. Ιδιαίτερα μαθήματα – διαδικτυακά

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω δικής μας πλατφόρμας (Είσοδος ΜΟΝΟ με κατάλληλα διαπιστευτήρια username – password).

Το μάθημα είναι διάρκειας δύο (2) ωρών*

Μετά το πέρας κάθε μαθήματος, ο φοιτητής παραλαμβάνει μέσω της πλατφόρμας το μάθημα βιντεοσκοπημένο (συμπεριλαμβάνονται λυμένες ασκήσεις με τα σχετικά τους βίντεο) και ένα φυλλάδιο όπου περιέχει την απαιτούμενη εξεταστέα ύλη.

Η λύση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές που μελετούν μόνοι τους και επιθυμούν να επιλύσουν κάποιες απορίες που έχουν σχετικά με την εξεταστέα ύλη.

Αν παρόλα αυτά ο φοιτητής επιλέξει αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης σε μόνιμη βάση (δηλαδή 4 μαθήματα/μήνα) και παρακολουθήσει ολόκληρη την εξεταστέα ύλη, τότε του παρέχεται βοήθεια σε τυχόν εργασίες του μαθήματος.

 

3. Αγορά Πακέτου Βιντεομαθημάτων

Ο φοιτητής εισέρχεται στην πλατφόρμα μας διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά του (username – password)

Παρακολουθεί τα σχετικά βίντεο με την εξεταστέα ύλη (ένα ανά εβδομάδα) και τις αντίστοιχες λυμένες ασκήσεις. Κατεβάζει το σχετικό φυλλάδιο με την εξεταστέα ύλη, τα διαθέσιμα τεστ αξιολόγησης και τα διαγωνίσματα.

    * Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 45 λεπτών και τα υπόλοιπα 15 λεπτά αποτελούν διάλειμμα.

 

Ανεξάρτητα του τρόπου διδασκαλίας, ο φοιτητής, οφείλει μετά το πέρας της ύλης ενός τόμου να επιλύσει το αντίστοιχο διαγώνισμα.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής ανήκει σε κάποιο τμήμα (ομαδικό ή ιδιαίτερο), τότε ο καθηγητής, του διορθώνει το εν λόγω διαγώνισμα, του αποστέλλει τις σχετικές διορθώσεις (με υποδείξεις στην εξεταστέα ύλη που δεν έχει κατανοήσει).

Αντίθετα στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει προβεί στην αγορά πακέτου βιντεομαθημάτων, τότε μετά το πέρας της επίλυσης, ανατρέχει στο σχετικό βίντεο επίλυσης με σκοπό να εντοπίσει τα σφάλματά του.

Σε περίπτωση απορίας ή οποιασδήποτε άλλης διευκρίνισης, τότε μπορεί, είτε να επιλέξει κάποιο ιδιαίτερο μάθημα για επίλυση αποριών, είτε να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με την γραμματεία του φροντιστηρίου (info@e4you.gr).

Περίπου ενάμιση μήνα πριν την εξέταση της εκάστοτε ενότητας (Εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου ή/και Σεπτεμβρίου), πραγματοποιείται ένα σύνολο οκτώ (8) έως δέκα (10) Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων.

Παραδίδονται δύο (2) μαθήματα ανά εβδομάδα σε τμήμα αποτελούμενο το πολύ από οκτώ (8) άτομα.

Ανεξάρτητα λοιπόν εάν ο φοιτητής συμμετείχε ή όχι σε κάποιο από τα τμήματά μας, μπορεί να ενταχθεί στο εν λόγω τμήμα, όπου θα μάθει να διαβάζει σωστά τα θέματα των εξετάσεων και να εντοπίζει λέξεις και εκφράσεις κλειδιά, που θα τον οδηγούν στον εντοπισμό της επίλυσης κάθε θέματος.

Τα διαγωνίσματα αυτά, ο φοιτητής, αφού τα επιλύσει, τα αποστέλλει στον καθηγητή του και αυτός με την σειρά του, τα διορθώνει. Εν συνεχεία, παραδίδει μαθήματα διάρκειας το πολύ τριών (3) ωρών κατά το οποίο προσδιορίζει την θεωρία που απαιτεί κάθε θέμα και καθοδηγεί κάθε φοιτητή ξεχωριστά, με βάση τα λάθη που είχε στο γραπτό του.

Έτσι μετά από το σύνολο των Διαγωνισμάτων αυτών, ο φοιτητής έχει εντοπίσει τις ελλείψεις του στην θεωρία, έχει επιλύσει πληθώρα θεμάτων αντίστοιχης δυσκολίας με εκείνη των εξετάσεων και έχει εξοικειωθεί με την πίεση του χρόνου που παρατηρείται κατά την ώρα των εξετάσεων.

Δίδεται ΔΩΡΕΑΝ καθοδήγηση σχετικά με την επίλυση του τυχόν εργασιών ενός μαθήματος, αρκεί ο φοιτητής να ανήκει σε κάποιο από τα τμήματά μας, όπως επίσης και στους φοιτητές των ιδιαίτερων μαθημάτων (4 μαθήματα/μήνα).

Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να ρωτήσει τον καθηγητή οποιαδήποτε απορία έχει σχετικά με την εργασία. Επιπλέον ο καθηγητής προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάσουν τις εκφωνήσεις, τι ακριβώς τους ζητείται κλπ.

Σε περίπτωση που κάποιος άλλος φοιτητής επιθυμεί να λάβει την επίλυση της εκάστοτε εργασίας, μπορεί να επιλέξει μια από τις παρακάτω επιλογές:

1. Αγορά μεμονωμένης εργασίας

Η εργασία αποστέλλεται στον φοιτητή και εντάσσεται στο τμήμα ΜΟΝΟ κατά την ημερομηνία της επεξήγησης της ενδεικτικής επίλυσης.

2. Αγορά μεμονωμένης εργασίας κατά απαίτηση του φοιτητή

Τα θέματα της εργασίας πρέπει να έχουν παραδοθεί στον καθηγητή  τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία. Ο καθηγητής αξιολογεί τον χρόνο επίλυσης της εργασίας και προσδιορίζει το κόστος της επίλυσής της. Αποστέλλεται η προσφορά προς τον φοιτητή και εφόσον την αποδεχτεί προκαταβάλλει το 50% του κόστους. Ο καθηγητής οφείλει να έχει την επίλυση έτοιμη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία και εφόσον ο φοιτητής αποπληρώσει το υπόλοιπο 50% του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιπλέον προσδιορίζεται ηλεκτρονική συνάντηση μεταξύ του καθηγητή και του φοιτητή, με σκοπό την επεξήγηση της επίλυσης στον φοιτητή.

3. Αγορά πακέτου εργασιών (4 ή 5 εργασιών)

 Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την λήψη όλων των ενδεικτικών λύσεων ενός μαθήματος (αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου) και την συμμετοχή του ΜΟΝΟ κατά το αντίστοιχο μάθημα επεξήγησης (διάρκειας το πολύ τριών (3) ωρών). Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του μαθητή στο εν λόγω μάθημα, του παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στην αντίστοιχη βιοντεοσκόπηση.